weekly numerology

Weekly Numerology : 'या' मूलांकांच्या लोकांसाठी कभी खुशी कभी गम! तुमच्या नशिबात काय?

Saptahik Ank jyotish 24 to 30 june 2024 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार अंकशास्त्र हेदेखील एक शास्त्र आहे. यामध्ये तुमच्या मूलांकावरुन तुमचं भविष्य आणि तुमच्या स्वभावाबद्दल सांगितलं जातं. तुमचा मूलांक हा तुमची जन्म तारीख असतं. जर तुमची जन्म तारीख ही दोन अंकी असेल उदाहरणात 24 तर तुमचा मूलांक हा 2+4 = 6. तर हा 6 क्रमांक तुमचा मूलांक असतो. चला तर मग 1 ते 9 अंक असलेल्या लोकांसाठी 24 ते 30 जूनपर्यंतचा हा आठवडा कसा जाणून घेऊयात.   

Jun 23, 2024, 02:21 PM IST

Weekly Numerology : 'या' मूलांकांच्या लोकांना मिळणार आनंदाची बातमी, तुमच्या नशिबात काय?

Saptahik Ank jyotish 17 to 23 june 2024 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार अंकशास्त्र हेदेखील एक शास्त्र आहे. यामध्ये तुमच्या मूलांकावरुन तुमचं भविष्य आणि तुमच्या स्वभावाबद्दल सांगितलं जातं. तुमचा मूलांक हा तुमची जन्म तारीख असतं. जर तुमची जन्म तारीख ही दोन अंकी असेल उदाहरणात 24 तर तुमचा मूलांक हा 2+4 = 6. तर हा 6 क्रमांक तुमचा मूलांक असतो. चला तर मग 1 ते 9 अंक असलेल्या लोकांसाठी 17 ते 23 जूनपर्यंतचा हा आठवडा कसा जाणून घेऊयात.   

Jun 16, 2024, 12:41 PM IST

Weekly Numerology : 'या' मूलांकांच्या लोकांना मिळणार सुख आणि दु:खाशी संबंधित 2 बातम्या, तुमच्या नशिबात काय?

Saptahik Ank jyotish 10 to 16 june 2024 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार अंकशास्त्र हेदेखील एक शास्त्र आहे. यामध्ये तुमच्या मूलांकावरुन तुमचं भविष्य आणि तुमच्या स्वभावाबद्दल सांगितलं जातं. तुमचा मूलांक हा तुमची जन्म तारीख असतं. जर तुमची जन्म तारीख ही दोन अंकी असेल उदाहरणात 24 तर तुमचा मूलांक हा 2+4 = 6. तर हा 6 क्रमांक तुमचा मूलांक असतो. चला तर मग 1 ते 9 अंक असलेल्या लोकांसाठी 10 ते 16 जूनपर्यंतचा हा आठवडा कसा जाणून घेऊयात. 

 

Jun 10, 2024, 12:40 AM IST

Weekly Numerology : 'या' मूलांक लोकांवर बसरणार शनिदेवाची कृपा, तुमच्या नशिबात काय?

Saptahik Ank jyotish 03 to 9 june 2024 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार अंकशास्त्र हेदेखील एक शास्त्र आहे. यामध्ये तुमच्या मूलांकावरुन तुमचं भविष्य आणि तुमच्या स्वभावाबद्दल सांगितलं जातं. तुमचा मूलांक हा तुमची जन्म तारीख असतं. जर तुमची जन्म तारीख ही दोन अंकी असेल उदाहरणात 24 तर तुमचा मूलांक हा 2+4 = 6. तर हा 6 क्रमांक तुमचा मूलांक असतो. चला तर मग 1 ते 9 अंक असलेल्या लोकांसाठी 3 ते 9 जूनपर्यंतचा हा आठवडा कसा जाणून घेऊयात. 

Jun 3, 2024, 11:15 AM IST

Weekly Numerology : 'या' मूलांक लोकांना आर्थिक फायदा, तुमच्या नशिबात काय?

Saptahik Ank jyotish 27 may to 2 june 2024 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार अंकशास्त्र हेदेखील एक शास्त्र आहे. यामध्ये तुमच्या मूलांकावरुन तुमचं भविष्य आणि तुमच्या स्वभावाबद्दल सांगितलं जातं. तुमचा मूलांक हा तुमची जन्म तारीख असतं. जर तुमची जन्म तारीख ही दोन अंकी असेल उदाहरणात 24 तर तुमचा मूलांक हा 2+4 = 6. तर हा 6 क्रमांक तुमचा मूलांक असतो. चला तर मग 1 ते 9 अंक असलेल्या लोकांसाठी 27 मे ते 2 जूनपर्यंतचा हा आठवडा कसा जाणून घेऊयात. 

May 26, 2024, 10:00 PM IST

Weekly Numerology : 'या' मूलांक लोकांना मिळणार आनंदाची बातमी, तुमच्या नशिबात काय?

Saptahik Ank jyotish 20 to 26 may 2024 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार अंकशास्त्र हेदेखील एक शास्त्र आहे. यामध्ये तुमच्या मूलांकावरुन तुमचं भविष्य आणि तुमच्या स्वभावाबद्दल सांगितलं जातं. तुमचा मूलांक हा तुमची जन्म तारीख असतं. जर तुमची जन्म तारीख ही दोन अंकी असेल उदाहरणात 24 तर तुमचा मूलांक हा 2+4 = 6. तर हा 6 क्रमांक तुमचा मूलांक असतो. चला तर मग 1 ते 9 अंक असलेल्या लोकांसाठी 20 ते 26 मेपर्यंतचा हा आठवडा कसा जाणून घेऊयात. 

May 20, 2024, 09:16 AM IST

Weekly Numerology : 'या' मूलांक लोकांसाठी शुभ असणार हा आठवडा, तुमच्या नशिबात काय?

Saptahik Ank jyotish 13 to 19 may 2024 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार अंकशास्त्र हेदेखील एक शास्त्र आहे. यामध्ये तुमच्या मूलांकावरुन तुमचं भविष्य आणि तुमच्या स्वभावाबद्दल सांगितलं जातं. तुमचा मूलांक हा तुमची जन्म तारीख असतं. जर तुमची जन्म तारीख ही दोन अंकी असेल उदाहरणात 24 तर तुमचा मूलांक हा 2+4 = 6. तर हा 6 क्रमांक तुमचा मूलांक असतो. चला तर मग 1 ते 9 अंक असलेल्या लोकांसाठी 13 ते 19 मेपर्यंतचा हा आठवडा कसा जाणून घेऊयात. 

May 12, 2024, 10:19 PM IST

Weekly Numerology : 'या' मूलांक लोकांच्या दारावर होणार लक्ष्मीचं आगमन, तुमच्या भाग्यात काय?

Saptahik Ank jyotish 6 to 12 may 2024 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार अंकशास्त्र हेदेखील एक शास्त्र आहे. यामध्ये तुमच्या मूलांकावरुन तुमचं भविष्य आणि तुमच्या स्वभावाबद्दल सांगितलं जातं. तुमचा मूलांक हा तुमची जन्म तारीख असतं. जर तुमची जन्म तारीख ही दोन अंकी असेल उदाहरणात 24 तर तुमचा मूलांक हा 2+4 = 6. तर हा 6 क्रमांक तुमचा मूलांक असतो. चला तर मग 1 ते 9 अंक असलेल्या लोकांसाठी 06 ते 12 मेपर्यंतचा हा आठवडा कसा जाणून घेऊयात. 

May 5, 2024, 02:35 PM IST

Weekly Numerology : 'या' मूलांक लोकांच्या सोबत असणार नशीब, तुमच्या भाग्यात काय?

Saptahik Ank jyotish 29 april to 5 may 2024 : दिक ज्योतिषशास्त्रानुसार अंकशास्त्र हेदेखील एक शास्त्र आहे. यामध्ये तुमच्या मूलांकावरुन तुमचं भविष्य आणि तुमच्या स्वभावाबद्दल सांगितलं जातं. तुमचा मूलांक हा तुमची जन्म तारीख असतं. जर तुमची जन्म तारीख ही दोन अंकी असेल उदाहरणात 24 तर तुमचा मूलांक हा 2+4 = 6. तर हा 6 क्रमांक तुमचा मूलांक असतो. चला तर मग 1 ते 9 अंक असलेल्या लोकांसाठी 29 एप्रिल ते 5 मेपर्यंतचा हा आठवडा कसा जाणून घेऊयात. 

Apr 28, 2024, 12:54 PM IST

Weekly Numerology : 'या' मूलांक लोकांवरील हनुमाजीच्या कृपाने संकटाचा काळ संपणार! तुमच्या नशिबात काय?

Saptahik Ank jyotish 22 to 28 april 2024 :  वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार अंकशास्त्र हेदेखील एक शास्त्र आहे. यामध्ये तुमच्या मूलांकावरुन तुमचं भविष्य आणि तुमच्या स्वभावाबद्दल सांगितलं जातं. तुमचा मूलांक हा तुमची जन्म तारीख असतं. जर तुमची जन्म तारीख ही दोन अंकी असेल उदाहरणात 24 तर तुमचा मूलांक हा 2+4 = 6. तर हा 6 क्रमांक तुमचा मूलांक असतो. चला तर मग 1 ते 9 अंक असलेल्या लोकांसाठी 22 ते 28 एप्रिल हा आठवडा कसा जाणून घेऊयात. 

Apr 21, 2024, 01:43 PM IST

Weekly Numerology : 'या' मूलांकासाठी हा आठवडा असेल उत्पन्नाचा, तुमच्या भाग्य काय?

Saptahik Ank jyotish 15 to 21 april 2024 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार अंकशास्त्र हेदेखील एक शास्त्र आहे. यामध्ये तुमच्या मूलांकावरुन तुमचं भविष्य आणि तुमच्या स्वभावाबद्दल सांगितलं जातं. तुमचा मूलांक हा तुमची जन्म तारीख असतं. जर तुमची जन्म तारीख ही दोन अंकी असेल उदाहरणात 24 तर तुमचा मूलांक हा 2 + 4 = 6. तर हा 6 क्रमांक तुमचा मूलांक असतो. चला तर मग 1 ते 9 अंक असलेल्या लोकांसाठी 15 ते 21 एप्रिल हा आठवडा कसा असेल जाणून घेऊयात. 

Apr 14, 2024, 09:25 PM IST

Weekly Numerology : 'या' मूलांक क्रमांकांसाठी हा आठवडा ठरणार संकटाचा, तुमच्या नशिबात काय?

Saptahik Ank jyotish 8 to 14 april 2024 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार अंकशास्त्र हेदेखील एक शास्त्र आहे. यामध्ये तुमच्या मूलांकावरुन तुमचं भविष्य आणि तुमच्या स्वभावाबद्दल सांगितलं जातं. तुमचा मूलांक हा तुमची जन्म तारीख असतं. जर तुमची जन्म तारीख ही दोन अंकी असेल उदाहरणात 24 तर तुमचा मूलांक हा 2+4 = 6. तर हा 6 क्रमांक तुमचा मूलांक असतो. चला तर मग 1 ते 9 अंक असलेल्या लोकांसाठी 25 मार्च ते 31 मार्च हा आठवडा कसा जाणून घेऊयात. 

Apr 7, 2024, 10:46 AM IST

Weekly Numerology : 'या' मूलांक क्रमांकांसाठी हा आठवडा ठरणार लकी! तुमच्या नशिबात काय?

Saptahik Ank jyotish 25 to 31 march 2024 : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार अंकशास्त्र हेदेखील एक शास्त्र आहे. यामध्ये तुमच्या मूलांकावरुन तुमचं भविष्य आणि तुमच्या स्वभावाबद्दल सांगितलं जातं. तुमचा मूलांक हा तुमची जन्म तारीख असतं. जर तुमची जन्म तारीख ही दोन अंकी असेल उदाहरणात 24 तर तुमचा मूलांक हा 2+4 = 6. तर हा 6 क्रमांक तुमचा मूलांक असतो. चला तर मग 1 ते 9 अंक असलेल्या लोकांसाठी 25 मार्च ते 31 मार्च हा आठवडा कसा जाणून घेऊयात. 

Mar 25, 2024, 06:59 PM IST

Weekly Numerology : 'हे' मूलांक असलेल्या लोकांच्या आयुष्यात आनंद व समृद्धीचे मार्ग होणार खुले

Saptahik Ank jyotish 18 to 24 march 2024 :  वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार अंकशास्त्र हेदेखील एक शास्त्र आहे. यामध्ये तुमच्या मूलांकावरुन तुमचं भविष्य आणि तुमच्या स्वभावाबद्दल सांगितलं जातं. तुमचा मूलांक हा तुमची जन्म तारीख असतं. जर तुमची जन्म तारीख ही दोन अंकी असेल उदाहरणात 24 तर तुमचा मुलांक हा 2+4 = 6. 6 हा तुमचा मूलांक असणार आहे. चला तर मग 1 ते 9 अंक असलेल्या लोकांसाठी 18 मार्च ते 24 मार्च हा आठवडा कसा जाणून घेऊयात. 

Mar 17, 2024, 04:08 PM IST

Weekly Numerology : 'या' लोकांच्या जीवनात आनंद आणि शांतीचा शुभ संयोग! कसा असेल हा आठवडा तुमच्यासाठी?

Saptahik Ank jyotish 11 To 17 march 2024 :  वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार अंकशास्त्र हेदेखील एक शास्त्र आहे. यामध्ये तुमच्या मूलांकावरुन तुमचं भविष्य आणि तुमच्या स्वभावाबद्दल सांगितलं जातं. तुमचा मूलांक हा तुमची जन्म तारीख असतं. जर तुमची जन्म तारीख ही दोन अंकी असेल उदाहरणात 24 तर तुमचा मुलांक हा 2+4 = 6. 6 हा तुमचा मूलांक असणार आहे. चला तर मग 1 ते 9 अंक असलेल्या लोकांसाठी 04 मार्च ते 10 मार्च हा आठवडा कसा जाणून घेऊयात. 

Mar 10, 2024, 04:46 PM IST