southern cassowary

जगातील सर्वात घातक पक्षी, समुद्रातही करतो शिकार

World's Most Dangerous Bird: पक्षी घातक असतात का? तुम्हालाही पडलाय का प्रश्न? जगातील सगळ्यात घातक पक्षी विषयी जाणून तुम्हालाही बसेल धक्का

Nov 17, 2023, 01:42 PM IST