landed safely on earth surface

कोसळण्याआधीच Bennu लघुग्रहाचा तुकडा NASA ने पृथ्वीवर आणला; खूप मोठा धोका टाळण्यासाठी धडपड

ब्रम्हांड हे अनेक रहस्यांनी भरलेले आहे. अनेक रहस्य उलगड असतानाचा त्यासोबतच धोक्याचे संकेत देखील मिळत आहेत. हा धोका टाळण्यासाठी NASA ने OSIRIS-REx मिशन राबले आहे. 159 वर्षानंतर हा लघुग्रह पृथ्वीला धडकणार असला तरी याचा धोका कसा टाळता येईल यावर NASA संशोधन करत आहे. 

 

Sep 24, 2023, 10:32 PM IST