Advertisement

ନିର୍ବାଚନ ଭିଡିଓ

ପିଏମ୍ ଟାଇମ ଲାଇନ୍

 • ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି

  2014 - Present

 • ମନମୋହନ ସିଂ

  2004 - 2014

 • ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ

  1998 - 2004

 • ଇନ୍ଦର କୁମାର ଗୁଜରାଲ

  1997 - 1998

 • ଏଚ୍. ଡି. ଦେବ ଗୌଡ଼ା

  1996 - 1997

 • ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ

  1996 - 1996

 • ପି ଭି ନରସିଂହା ରାଓ

  1991 - 1996

 • ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖର

  1990 - 1991

 • ବିଶ୍ବନାଥ ପ୍ରତାପ ସିଂ

  1989 - 1990

 • ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ

  1984 - 1989

 • ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ

  1980 - 1984

 • ଚରଣ ସିଂ

  1979 - 1980

 • ମୋରାରଜି ଦେଶାଇ

  1977 - 1979

 • ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ

  1966 - 1977

 • ଗୁଲଜରିଲାଲ ନନ୍ଦ

  1966 - 1966

 • ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ

  1964 - 1966

 • ଗୁଲଜରିଲାଲ ନନ୍ଦ

  1964 - 1964

 • ଜବାହାରଲାଲ ନେହେରୁ

  1947 - 1964

ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ