પાવાગઢમાં વરસાદના કારણે રોપવે સેવા બંધ, વાતાવરણ ચોખ્ખું થયા બાદ રોપવે શરુ થવાની શક્યતા...

Monsoon 2024: Ropeway service at Pavagadh suspended due to rough weather

Trending news