ગિફ્ટ સિટીમાં કોણ પી શકશે દારૂ, કોને મળશે છૂટ, જાણો ગુજરાત સરકારે જાહેર કર્યા સત્તાવાર નિયમો

ગૃહ વિભાગ સત્તાવાર ગિફ્ટ સીટીમાં દારૂની છૂટછાટને લઈ  નિયમો જાહેર કર્યા છે. જેમાં ગૃહ વિભાગ દ્વારા એક ગેજેટ બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. એફ એલ ૩ લાયસન્સ લેવા માટે સુપ્રિટેન્ડન્ટ પ્રોહીબિશન અને એક્સાઈઝમાં એપ્લાય કરવાનું રહેશે.

ગિફ્ટ સિટીમાં કોણ પી શકશે દારૂ, કોને મળશે છૂટ, જાણો ગુજરાત સરકારે જાહેર કર્યા સત્તાવાર નિયમો

ઝી બ્યુરો/ગાંધીનગર: રાજ્યના ગૃહ વિભાગ દ્વારા સત્તાવાર રીતે ગિફ્ટ સિટીમાં દારુ પીવાની છૂટને લઈ નિયમો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં ગિફ્ટ સિટીમા વાઈન એન્ડ ડાઈન ફેસિલિટીમાં જ છૂટછાટ મળશે, FL-3 લાયસન્સ ધરાવનાર રેસ્ટોરન્ટ કે હોટલ્સ વિદેશી દારૂ પરમીટ લીકર શોપ અથવા અન્ય રાજ્યમાંથી ખરીદી શકશે.  FL-3 લાયસન્સની વાર્ષિક ફી 1 લાખ રહેશે, સિક્યુરીટી ડિપોઝીટ 2 લાખ રૂપિયા આપવાની રહેશે. 

વાઈન એન્ડ ડાઈન ફેસિલિટીમાં જ છૂટછાટ મળશે. પરમીટ હોલ્ડરને જ સર્વ કરવામાં આવશે. લાયસન્સ 1 વર્ષ અને 5 વર્ષ માટે મળશે, લાયસન્સના સમય દરમિયાન બાકી રહેલા વાઈનનો જથ્થો પરત જમા કરાવવાનો રહેશે. FL-3 લાયસન્સ ધરાવનાર રેસ્ટોરન્ટ કે હોટલ્સ વિદેશી દારૂ પરમીટ લીકર શોપ અથવા અન્ય રાજ્ય માંથી ખરીદી શકશે.  

દારૂની છૂટછાટને લઈ  નિયમો જાહેર
ગૃહ વિભાગ સત્તાવાર ગિફ્ટ સીટીમાં દારૂની છૂટછાટને લઈ  નિયમો જાહેર કર્યા છે. જેમાં ગૃહ વિભાગ દ્વારા એક ગેજેટ બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. એફ એલ ૩ લાયસન્સ લેવા માટે સુપ્રિટેન્ડન્ટ પ્રોહીબિશન અને એક્સાઈઝમાં એપ્લાય કરવાનું રહેશે. ગિફ્ટ સિટીમા વાઈન એન્ડ ટાઈમ ફેસિલિટીમાં જ છૂટછાટ મળશે. વાઈન અવેજ ડાઈનમાં લીકર પરમીટ હોલ્ડરને જ સર્વ કરવામાં આવશે. લીકર પરમીટ મેળવવા માંગતા કર્મચારીઓની યાદી તૈયાર કરી સોંપવાની રહેશે. જેની ચકાસણી થયા બાદ તંત્ર મંજૂરી આપશે. લીકર પરમીટ માટે ફી રૂપિયા 1 હજાર ચૂકવવાની રહેશે. 

ગીફ્ટ સિટીના કર્મચારી તરીકે દૂર થતા પરમીટ રદ્દ થશે. મુલાકાત માટે એક દિવસની ટેંપરરી લીકર પરમીટ મળી શકશે. મુલાકાતીઓ માટે કામચલાઉ પરમિટ ભલામણ અધિકારી દ્વારા માત્ર એક જ દિવસ માટે જારી કરી થશે. આ ભલામણ કરનાર અધિકારી એ જ મુલાકાતીઓ (ઓ) માટે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે નવી કામચલાઉ પરમિટ આપી શકે છે. ગિફ્ટ ફેસિલિટેશન કમિટી આ ઓર્ડરના અર્થઘટનને લગતી અંતિમ સત્તા હશે.

ગિફ્ટ સિટીમાં કામ કરતા અથવા મુલાકાત લેતા (સત્તાવાર હેતુ માટે) વ્યક્તિઓ ગુજરાત પ્રોહિબિશન એક્ટ, 1949 ની કલમ 40,40A અને 40B ની જોગવાઈઓ મુજબ અને FL-3  ગુજરાત પ્રોહિબિશન એક્ટ, 1949ની કલમ 33, 34, 43 અને 58A ની જોગવાઈઓમાંથી પરવાનેદાર (અધિનિયમ રુપમાં ઓળખવામાં આવે છે) અને બોમ્બેના નિયમો 5, 25, 63, 64, 64-A અને 64-Bની જોગવાઈ મુજબ દારુ પીવાની છૂટ આપવામાં આવશે. 

લીકર એક્સેસ પરમીટ/ટેમ્પરરી પરમીટ મેળવવાની શરતો :- 

1) લીકર એકસેસ પરમીટ/ટેમ્પરરી પરમીટ મેળવનાર વ્યક્તિ 21 વર્ષથી વધુ વયના હોવા જોઇએ. 

2) લીકર એકસેસ પરમીટ મેળવતા પહેલાં સામેલ નમૂના મુજબ પ્રવર્તમાન કાયદા, નિયમોનું પાલન કરવા બાંહેધરી આપવાની રહેશે. 

3) લીકર પરમીટ મેળવનારે તેઓ જયારે ગીફટ સીટીમાંથી નોકરી છોડે તેના પછીના ચાલુ દિવસમાં પોતાની પરમીટ રદ કરવા માટે રજૂ કરી દેવી પડશે. 

4) લીકર એક્સેસ પરમીટ/ટેમ્પરરી પરમીટ ધારકે લીકર સેવન કર્યા બાદ પોતાની પરમીટ અને બીલ પોતાની પાસે રાખવાં પડશે. સક્ષમ સત્તાધિકારી તે પરમીટ તપાસવાની માંગણી કરે તો રજૂ કરવાની રહેશે. 

5) લીકર એકસેસ પરમીટધારક જ્યારે ટેમ્પરરી પરમીટધારક સાથે વાઇન એન્ડ ડાઇન ફેસીલીટીમા લઇને આવે ત્યારે સમગ્ર સમયગાળા દરમ્યાન ટેમ્પરરી પરમીટધારક સાથે રહેવાનુ રહેશે અને ટેમ્પરરી પરમીટ ધારકોને લીકર સેવન કર્યા અંગેનુ બીલ તમામને તેમના મોબાઇલ ઉપર ડીઝીટલી તાત્કાલિક મળે તે સુનિશ્ચિત કરવાનુ રહેશે. લીકર એકસેસ પરમીટ ધારકે પરમીટ પોતાની પાસે સુરક્ષિત રાખવાની રહેશે. જો પરમીટ ગુમ થાય અથવા તેમાં લખેલ નોંધનું લેખન અસ્વચ્છ થાય તો તુરંત નવી પરમિટ મેળવવાની કાર્યવાહી કરવાની રહેશે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

Trending news