લોકસભા ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કાના મતદાનના 6 કલાક પૂર્ણ, 21 રાજ્યોના 102 બેઠક પર થયું મતદાન

LS Elections: Voting underway for phase 1 election in 102 constituencies across 21 states today

Trending news