દાહોદમાં દુકાનમાંથી ઝડપાયો સસ્તા અનાજનો જથ્થો, સુખસર ગામે અગ્રવાલ હરીપ્રસાદને ત્યાં પડાયા દરોડા...

Cheap food grains seized from shop in Dahod

Trending news