અમદાવાદમાંથી 3.50 કરોડ રુપિયાનું ડ્રગ્સ ઝડપાયું, અમેરીકાના પાર્સલમાંથી આવ્યો હતો ડ્રગ્સનો જથ્થો...

Drugs worth 3.50 crore rupees seized from Ahmedabad

Trending news