જેઠ સુદ પૂર્ણિમા નિમિતે અંબાજી મંદિરમાં ભક્તોનું ઘોડાપૂર, સવારની મંગળા આરતીમાં દૂર-દૂરથી લોકો પહોંચ્યા...

Crowd of devotees in Ambaji on Poonam day

Trending news