ਦੁਸਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗਿਆ....Video ਹੋ ਰਹੀ ਖ਼ੂਬ Viral!

Ravana's effigy suddenly fell down even before Dussehra....see viral video!
0:37
1:4
1:1
0:36
2:3
0:26
0:59
1:6
0:32
2:28
0:35
1:9
2:1
0:40
0:53
0:34
0:40
0:47
1:10
0:36
1:27
0:45
0:45
1:8
1:8
0:34
1:6
1:15
1:2
0:43
Ravana's Effigy,Dussehra hindi,dussehra vs diwali,Viral Video,Dussehra in Punjab,seasonal festival of Punjab,,