videoDetails0hindi

US 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ CM Mann ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਣੋ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। US ' ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਮੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਚੋਂ ਲਵੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ..
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg0:48
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg0:51
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg1:11
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg1:55
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg1:12
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg5:56
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg1:17
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg0:52
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg0:31
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg0:58
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg0:44
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg0:34
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg0:31
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg1:30
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg3:4
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg0:44
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg0:58
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg0:43
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg0:48
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg0:39
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg2:44
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg7:3
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg0:40
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg1:32
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg0:44
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg0:49
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg1:22
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg0:45
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg0:25
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg
https://english.cdn.zeenews.com/static/apprun/fallbackimages/hindi800x400.svg0:43
Bhagwant Mann,bhagwant mann singh's daughter received threats,bhagwant mann daughter received threats in america,bhagwant mann daughter got death threat,CM Bhagwant Mann,cm bhagwant mann daughter,cm bhagwant mann's daughter seerat kaur mann,bhagwant mann daughter got threat call,death threats,bhagwant mann daughter,lyricist jaani received death threats,bhagwant maan on moosewala death,Death threat,bhagwant mann declared aap's cm face in punjab,cm mann daughter,