રાજકોટમાં TP શાખા ભ્રષ્ટાચારની ખાઈમાં, બિલ્ડર બાદ પૂર્વ કોર્પોરેટરે TP શાખાની પોલ ખોલી...

TP branch in Rajkot is in the trenches of corruption, former corporator opens up about TP branch

Trending news