સ્ત્રીઓ અને દારૂનો શોખીન હતો શાહજહાં, મુમતાજ સાથેના પ્રેમની નિશાની તાજમહેલ નથી કે શું?

Trending news