સાવરકુંડલા અને ધારી ગીરના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં છવાયો વરસાદી માહોલ.....

Trending news