અંબાજીમાં હવે UPI પેમેન્ટથી પ્રસાદ સીધો હાથમાં, ભાદરવી પૂનમના મેળામાં ભીડથી બચવા ડિજીટલ યુગનો નવતર પ્રયોગ...

Trending news