ખેડા: જેટકોની વીજલાઈનના ખાડાઓ પૂરવા MLAની સૂચના, નડીયાદના ધારાસભ્ય પંકજ દેસાઈએ આપી સૂચના..

Kheda: MLA Pankaj Desai gave instructions to fill potholes in Jetko's power line

Trending news