પરેશ ધાનાણીએ પ્રથમ તબક્કાના મતદાનના ચૂંટણી પ્રચારના અંતિમ દિવસે ભાજપના દિગ્ગજ નેતાઓ સાથી લીધી ચાની ચુસ્કી

Trending news