અમરેલી જિલ્લામાં 3.2ની તિવ્રતાના ભૂકંપના આંચકાથી ફફડાટ

Trending news