અંબાજી-હડાદ રોડ પર ગમખ્વાર અકસ્માત, મુસાફર ભરેલી બસ પલટી મારી જતા બે ટૂકડા થયા...

Trending news